Aking Pagsinta

Posted: July 10, 2012 in Poetry (emotional flush)
Tags:

Aking Pagsinta

 

Ang iyong karikta’y sadyang kahali-halina
Panlabas mong kaanyuan ay maganda
Panloob din nama’y lalong dakila.

Mga haplos ng iyong mapagpalang kamay
Nagpapalakas sa kaloobang matamlay
Mga payo ng iyong bibig na mahuhusay
Aking tungkod at patnubay.

Dating mundong malungkot at malumbay
Ngayon ay punung-puno ng kulay –
Salamat sa pagdating sa aking buhay.

Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana
Umusbong ay kakaibang nadarama
Puso koy tumitibok, ikaw ang dinidikta
“Mahiwaga,” sabi nga nila.

At sa kasiyahang aking nadarama
Hindi mapigilang bibig ay nagsalita
Lumabas itinatagong pagsinta.

Pagmamahal mang aking inalay ay iyong itinatwa
Dahil kaibigan lang ang turing sa abang sumisinta
Ikaw pari’y manantili sa aking puso at diwa
Laging laman ng aking panaginip at pantasya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s