Posts Tagged ‘bampira’

Part 1

Posted: March 9, 2011 in A Night Lover
Tags: , , ,

A Night Lover
by Samwel

Chapter 1.

Maliwanag ang buwan. Para itong hari na matayog na nakatayo sa kalangitan dahil ang mga ulap ay tila ilag na tabingan ito. Ang liwanag na dala nito, bagamat kadalasang tinatawag na romantiko para sa dalawang nag-iibigan na nakatingin dito, ay kabaliktaran naman para sa mga naninirahan sa isang liblib na pook sa isang probinsya sa Pilipinas, sa San Agustin. Ang liwanag na dala nito ay nagbabadya ng isang panganib. Isang panganib para sa lahat ng mga naninirahan sa San Agustin.

Ang liwanag na tumatanglaw sa baryo San Agustin ay sinasabayan ng alulong ng mga aso na nagbigay pa lalo ng takot at kilabot sa lahat ng naninirahan dito. Ang mga ilaw sa bawat bahay ay nakasindi at lumulusot ang liwanag palabas ng mga bahay mula sa mga siwang ng mga bintana at mga pinto. (more…)