Posts Tagged ‘chapter 2’

Chapter 2

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Simula ng Kasamaan
Ikalawang Kabanata

At dahil ang lahat ay may simula, ganun din naman ang kasamaan, ito man ay may simula – MayAkda

Sa grupo ng mga Manula,[1] may isang Manula na hindi kakikitaan ng saya. Si Lou. Minsan ay natanong niya si Manli ng ganito:

“Manli, o, Manli,
Puso koy nalulungkot at di mapakali
Bakit pangalan koy karindi-rindi
Tunog ay sa babai?[2]

Sumagot si Manli sa matalinghagang salita, na lagi naman niyang ginagawa: (more…)

Nang Umibig Ako
by Samwel

Chapter 2

A las kuatro y medya palang ay gising na si Persofina. Nagluluto na siya ng pagkain. Eksaktong a las singko y media ay nakahanda na ang agahan. Kumain na siya at naligo at nagbihis. She was excited on her first day of work At dahil unang araw, a las siete y medya palang ay nasa opisina na siya. Ayaw niyang sa unang araw niya sa kompanyang kanyang papasukan ay male-late na siya.

Naglalakad siya sa lobby ng kumpanya nang may tumikhim at kumalabit sa kanya.

“Ay, Dios por Santo,” ang bigkas niya dahil sa pagkagulat. (more…)