Posts Tagged ‘chapter 3’

Chapter 3

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Buhay sa Unanglupa at Ang Unang Pagsakop at Ang Pagkamatay ni Ang-ang
Ikatlong Kabanata

“Oh kasakimang makapangyarihan, kung tumama kahit kanino man, gagawin ang lahat, mahangad lamang ang nais makamtan, o makamtan lamang ang nais mahangad.” – MayAkda

At sa lupain nga ng Unanglupa ay namuhay ng tahimik ang mga duwende, tao at mga tikbalang. Mula nang pinatalsik nila ang mga kampon ng kadiliman – mga aswang, tiyanak, kapre at kung ano-ano pang mga nilalang, ay ibinigay nila ang kanilang lahat-lahat para sa ikabubuti ng lahat. Pero tulad nga ng kasabihang “lilipas din yan,” ay dumating ang panahong lumipas din ang matiwasay at mapayapang buhay nila. (more…)

Chapter 3

Posted: March 9, 2011 in Nang Umibig Ako
Tags: ,

Nang Umibig Ako
by Samwel

Chapter 3

Araw-araw na may nadaratnang rosas sa lamesa niya si Persofina. Tuwing pag-pasok niya sa umaga ay may isang rosas na nakapatong sa kanyang mesa. Nacucurious na siya kung sino ang nagbibigay ng mga iyon sa kanya. Wala naman kasing ni kahit maliit man lang na note kung kanino galing ang mga rosas. Basta nadaratnan lang niya ang mga iyon. Tinutudyo nga siya ni Maria na may secret admirer siya.

Kapag ganuon na ang usapan, napapangiti nalang siya. Eto ang unang pagkakataong may nagbibigay sa kanya ng rosas. Di man niya aminin sa sarili, kahit hindi niya kilala (more…)