Posts Tagged ‘chapter 6’

Chapter 6

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Pagkasakop ng Unanglupa
Ikaanim na Kabanata

“Kelangan ba talagang may mga ganito? Pwede naman siguro kahit wala, diba?”-MayAkda

Unang Bahagi

Maraming taon ang lumipas at tahimik na nabuhay ang mga tao, duwende at mga tikbalang sa kanilang lupain. Inisip nila na hindi na siguro sasalakay si Lou dahil dalawang beses na itong napahiya sa tangkang pagsakop. Namuhay sila ng tahimik at matiwasay, bagamat ang sugat na namagitan sa tao, duwende at mga tikbalang ay hindi parin naghihilom. Lalo pang nag-apoy ang galit ng dalawang grupo, ang duwende at tao dahil sa nangyari kila Malakas at si Maganda. Patuloy parin ang silent war sa pagitan ng dalawa. (more…)

Advertisements