Posts Tagged ‘chapter 7’

Chapter 7

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Alamat ni Hairy Patties
Ikapitong Kabanata

“Sa likod ng maitim na ulap, ang araw na sumisikat.” – Manli

“Kung may simula, may wakas din.” – MayAkda

Sa malayong malayong lugar sa silangan ng lupain ng Unanglupa, ay may isang islang kung tawagin ay Harden ng Eden. Ito ang ipinangalan ng mag-asawang nanirahan doon dahil sa itoy parang isang hardin, pero hardin talaga ito. Ang ibig sabihin ng Eden ay lugar ng sarap. Oh, hah, isipin nyo nga kung bakit lugar ng sarap?

Ang mga tao at mga duwende na nakatakbo mula kay Lou ay napadpad sa Harden ng Eden. Dito nila nakilala ang (more…)