Posts Tagged ‘pag-ibig’

Kumukulog. Dumadagundong. Malakas ang hampas ng hangin kasabay ng pagpatak ng ulan. Mag-uumaga na. Alas tres na ng umaga pero ang aking mga mata ay dilat, pilit nilalabanan ang antok. Ang aking isipan ay punong-puno ng mga tanong sa buhay. Ang buhay na puno ng pighati. Ang buhay na puno ng masasalimuot na kapalaran. Para ba’ng ang mundo ay hindi umiinog para sa lahat kundi ito’y umiikot lamang para sa iilan.

Walang tilaok ng manok ng umagang iyon. (more…)