Posts Tagged ‘part 2’

Part 2

Posted: March 9, 2011 in A Night Lover
Tags: ,

A Night Lover
by Samwel

“Erika! Erika!”

Mula sa pagkakapikit ni Erika ay nagmulat sya ng kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ama at ina sa kanyang harapan. Di man niya igala ang kanyang mata, alam nyang nasa harapan siya ng kanilang bahay. Nasa may pintuan sya ng kanilang bahay. Ang bahay nila ay gawa sa buho at kahoy. Ang bubong ay gawa sa yero. Kumbaga e makaluma parin ang paraan ng pamumuhay nila. Di naman iyon maikakaila dahil wala pang kuryente sa kanilang barangay. Kaya nga kung may pagkakataon, sumasama sya sa kanyang kaibigan sa (more…)