Posts Tagged ‘Unanglupa’

Chapter 7

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Alamat ni Hairy Patties
Ikapitong Kabanata

“Sa likod ng maitim na ulap, ang araw na sumisikat.” – Manli

“Kung may simula, may wakas din.” – MayAkda

Sa malayong malayong lugar sa silangan ng lupain ng Unanglupa, ay may isang islang kung tawagin ay Harden ng Eden. Ito ang ipinangalan ng mag-asawang nanirahan doon dahil sa itoy parang isang hardin, pero hardin talaga ito. Ang ibig sabihin ng Eden ay lugar ng sarap. Oh, hah, isipin nyo nga kung bakit lugar ng sarap?

Ang mga tao at mga duwende na nakatakbo mula kay Lou ay napadpad sa Harden ng Eden. Dito nila nakilala ang (more…)

Chapter 6

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Pagkasakop ng Unanglupa
Ikaanim na Kabanata

“Kelangan ba talagang may mga ganito? Pwede naman siguro kahit wala, diba?”-MayAkda

Unang Bahagi

Maraming taon ang lumipas at tahimik na nabuhay ang mga tao, duwende at mga tikbalang sa kanilang lupain. Inisip nila na hindi na siguro sasalakay si Lou dahil dalawang beses na itong napahiya sa tangkang pagsakop. Namuhay sila ng tahimik at matiwasay, bagamat ang sugat na namagitan sa tao, duwende at mga tikbalang ay hindi parin naghihilom. Lalo pang nag-apoy ang galit ng dalawang grupo, ang duwende at tao dahil sa nangyari kila Malakas at si Maganda. Patuloy parin ang silent war sa pagitan ng dalawa. (more…)

Chapter 5

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Alamat ni Malakas at ni Maganda
Ikalimang Kabanata

“Wala akong maisip na pwedeng sabihin dito, sa susunod nalang. Peron pala, “love will kick us away”” – MayAkda

Alam ko. Alam ko na alam nyo na ang kuwento ni Malakas at ni Maganda, ang unang tao sa alamat ng mga tao. Sila ay nagmula sa nabitak na kawayan na tinuka ng isang malaking ibon. Malaking, malaking, malaking ibon iyon na may ulo. Oo, may ulo. Ito din ay may panuka at may pakpak[1], na naghahanap ng makakain at nang makakita ng butiki sa may kawayan ay tinuka iyon at nabitak ang kawayan. Hindi na naikuwento ang tungkol sa butiki dahil nagtapos na ang kuwento nang lumabas si Malakas at si Maganda. (more…)

Chapter 4

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ikalawang Pagsalakay at ang Pagkahati-hati ng Lupain ng Unanglupa
Ikaapat na Kabanata

“Dahil, kasi, yamang, palibhasa, sapagkat, ang di pagtupad sa napagkasunduan ang siyang dahilan kung bakit ang pagtitiwala ay namamatay.” – MayAkda

Isang malakas at isang masayang kainan ang sumunod na nangyari sa lupain ng Unanglupa. Pagkatapos nilang ihukay ang mga napatay nilang mga kaaway at sunugin ang kanilang mga kasambahay, kaibigan, anak, ama, ina, pamangkin, tito, tita, lolo, lola na mga namatay sa labanang naganap, silay naghanda ng isang salu-salu dahil, marahil, palibhasa, bagamat ang kamatayan ng kanilang mahal sa buhay ay isang nakakalungkot na pangyayari, marami parin silang dahilan kung bakit kailangan nilang magselebrasyon. Tulad halimbawa ng dahil sila ay buhay pa (more…)

Chapter 3

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Buhay sa Unanglupa at Ang Unang Pagsakop at Ang Pagkamatay ni Ang-ang
Ikatlong Kabanata

“Oh kasakimang makapangyarihan, kung tumama kahit kanino man, gagawin ang lahat, mahangad lamang ang nais makamtan, o makamtan lamang ang nais mahangad.” – MayAkda

At sa lupain nga ng Unanglupa ay namuhay ng tahimik ang mga duwende, tao at mga tikbalang. Mula nang pinatalsik nila ang mga kampon ng kadiliman – mga aswang, tiyanak, kapre at kung ano-ano pang mga nilalang, ay ibinigay nila ang kanilang lahat-lahat para sa ikabubuti ng lahat. Pero tulad nga ng kasabihang “lilipas din yan,” ay dumating ang panahong lumipas din ang matiwasay at mapayapang buhay nila. (more…)

Chapter 2

Posted: March 9, 2011 in Ang Alamat ng Unang Lupa
Tags: , ,

Ang Alamat ng Unanglupa
by Samwel

Ang Simula ng Kasamaan
Ikalawang Kabanata

At dahil ang lahat ay may simula, ganun din naman ang kasamaan, ito man ay may simula – MayAkda

Sa grupo ng mga Manula,[1] may isang Manula na hindi kakikitaan ng saya. Si Lou. Minsan ay natanong niya si Manli ng ganito:

“Manli, o, Manli,
Puso koy nalulungkot at di mapakali
Bakit pangalan koy karindi-rindi
Tunog ay sa babai?[2]

Sumagot si Manli sa matalinghagang salita, na lagi naman niyang ginagawa: (more…)